Logotype

Maatuulivoima

Niinimäki

Pieksämäki, Suomi

Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Pieksämäki
Tuotanto
400+ GWh

Tiedot hankkeesta

Niinimäen tuulivoimahanke sijaitsee Pieksämäellä. Hanke käsittää 22 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 250 metriä. Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Kauppilan asemalla, jonne sähkö johdetaan 110 kV:n ilmajohdolla.

Hanke on siirtynyt rakennusvaiheeseen marraskuussa 2022. Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Valmistuttuaan tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 400 gigawattituntia. Se vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

Tuulipuisto luovutetaan valmistumisen jälkeen omistajilleen Helenille ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle. OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Mitä seuraavaksi?

Rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2022 rakennustöiden valmistelulla ja suunnittelulla sekä puustonpoistolla voimajohto- ja hankealueella. Maanrakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2023. Mataramäentien kunnostus- ja vahvistustyöt tuulivoimalakuljetuksia varten aloitettiin toukokuussa, ja voimalaperustusten rakentaminen käynnistettiin kesäkuussa. Myös voimajohdon rakennustyöt aloitettiin kesällä. Maanrakennus-, perustus- ja kaapelointityöt valmistuvat vuoden 2023 aikana, ja tuulivoimaloita päästään asentamaan kesällä 2024. Hankkeen infratöistä vastaa Destia, voimajohdon ja sähköaseman rakentamisesta Eltel Networks ja muuntajatoimituksista Tamini Trasformatori S.r.l. 

Avaintiedot

Hankkeen avaintiedot

Teknologia
Maatuulivoima
Vaihe
Rakennusvaiheessa
Sijainti
Pieksämäki
Tuulivoimalat
22
Korkeus
250 m
Tuotanto
400+ GWh

Näin Niinimäen tuulipuisto rakentuu

Hankealuetta maaliskuussa 2023.

Hankealuetta maaliskuussa 2023.

Hankealuetta maaliskuussa 2023.

Rakennustöitä huhtikuussa 2023.

Rakennustöitä huhtikuussa 2023.

Rakennustöitä huhtikuussa 2023.

Hankealueen tien rakennustöitä keväällä 2023.

Voimalaperustusten maanrakennustöitä syyskuussa 2023.

Voimalaperustusten raudoitustöitä syyskuussa 2023.

Voimalaperustusten valutöitä syyskuussa 2023.

Tuulivoimapuiston louhos syyskuussa 2023.

Hankealuetta lokakuussa 2023.

Voimalaperustusten rakennustöitä lokakuussa 2023.

Voimajohtolinjan perustustöitä lokakuussa 2023.

Sähköaseman perustustöitä lokakuussa 2023.

Haluatko tietää lisää?

Yhteyshenkilöt hankkeelle Niinimäki

Projektipäällikkö
Ville Häkkinen

+358 40 660 7117
ville.hakkinen@​ox2.com

Maankäyttö- ja sopimusasiat
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje

Marraskuun uutiskirje

Lokakuun uutiskirje

Syyskuun uutiskirje

Elokuun uutiskirje

Heinäkuun uutiskirje

Kesäkuun uutiskirje