Logotype

Niinimäen tuulivoimalakuljetukset ja -pystytykset

Niinimäen tuulipuistohankkeen voimalakuljetukset kestävät elokuun alusta vuoden 2024 loppuun. Voimalaosat kuljetetaan Haminan satamasta kahta eri reittiä pitkin Pieksämäelle. Tältä sivulta löydät tietoa kuljetusten aikataulusta, reitistä sekä vaikutuksista muuhun liikenteeseen. 

Itä-Suomen suurimpaan tuulipuistoon tuodaan 22 voimalan osat 

Niinimäen tuulipuistoon rakennetaan 22 Siemens Gamesan tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 250 metriä. Tuulipuistoon kuljetetaan tuulivoimaloiden torniosat, siivet, navat ja konehuoneet. Kuljetuksista vastaa raskaisiin ja ylimittaisiin kuljetuksiin erikoistunut Silvasti Oy. 

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Kaksi eri kuljetusreittiä Haminasta Pieksämäelle  

Tuulivoimaloiden osat kuljetetaan Haminan satamasta kahta eri reittiä pitkin Mikkeliin, josta matka jatkuu yhtä reittiä Pieksämäelle. Osa komponenteista kuljetetaan Mikkeliin Kouvolan ja Heinolan kautta ja osa Lappeenrannan kautta. Mikkelistä Pieksämäelle reitti kulkee valtatie 13:a ja seututie 447:ää pitkin. Tuulipuistoon saavutaan Järvisuomentien (valtatie 23) ja Suonenjoentien (kantatie 23) kautta.  Voit lukea lisää kuljetusreiteistä ja kuljetusten vaikutuksista Haminassa ja Pieksämäellä alta. 

Kuljetusreitit Haminassa

Kuljetusreitti Pieksämäellä

Vaikutukset muuhun liikenteeseen 

Voimalakuljetukset voivat ajoittain hidastaa ja haitata muun liikenteen kulkua. Kuljetukset liikkuvat koko reitillä alennettua nopeutta. Isommilla teillä vauhti on keskimäärin 40–50 km/h ja pienemmillä teillä sekä vaativammilla osuuksilla hitaampi. Hetkellistä häiriötä kuljetuksista voi aiheutua erityisesti kapeilla ja mutkikkailla tieosuuksilla sekä risteyksissä. Lisäksi Mikkelissä valtateillä 5, 13 ja 15 kuljetuksiin hyödynnetään osin vastaantulevien kaistaa. 

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Aikataulusuunnitelma 

Kuljetukset alkavat elokuun 2024 alussa voimaloiden torniosien kuljetuksilla. Siipien kuljetukset käynnistyvät syyskuun alussa, ja konehuoneita ja napoja aletaan kuljettaa syyskuun lopussa.  Toimitukset pyritään ajoittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle, jotta niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutusta muuhun liikenteeseen. Kuljetukset kestävät noin neljä kuukautta. 

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Liikennetiedotteista ajankohtaisin tieto kuljetuksista 

Reaalisaikaisin tieto erikoiskuljetuksista löytyy Fintrafficin liikennetiedotteissa, joihin pääset alla olevasta linkistä. Tieto erikoiskuljetuksista päivittyy sivulle ennen kuljetusten liikkeelle lähtöä. Tiedotteissa kerrotaan lyhyesti muun muassa kuljetuksen reitti, aika, vaikutukset muuhun liikenteeseen sekä erikoiskuljetusten leveydet ja korkeudet sekä ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä. 

Fintrafficin liikkenetiedotteet

Erikoiskuljetuksen kohtaaminen 

Jokaisen erikoiskuljetussaattueen edessä ja takana liikkuu erikoiskuljetusten liikenteenohjaukseen tarkoitettu auto (EKL-auto). EKL-autot pysäyttävät ja ohjaavat vastaantulevan liikenteen väistöpaikoille tarpeen vaatiessa. Lisäksi EKL-autot opastavat erikoiskuljetussaattueen hallitussa ohittamisessa. Erikoiskuljetussaattuetta ei saa ohittaa itsenäisesti, vaan liikenteenohjausautot päästävät perässä tulevat autot ohi sopivissa kohdissa. Lue alta ohjeet erikoiskuljetuksen kohtaamiseen tiellä. 

Miten toimia, jos tiellä tulee vastaan erikoiskuljetus? 

Erikoiskuljetusten määrät 

Kuljetuksia kertyy kokonaisuudessaan lähes 400 kappaletta. Tähän sisältyy muun muassa 176 torniosaa, 66 siipeä ja 110 muuta voimalaosaa kuten konehuoneita ja roottorin napoja. Kuljetukset toteutetaan pääsääntöisesti kolmen kuljetusajoneuvon saattueissa. 

Viereinen kuva Metsälamminkankaan kuljetuksista vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Tuulivoimaloiden pystytykset 

Tuulivoimaloiden pystytykset työmaalla alkavat heti, kun ensimmäiset osat saapuvat työmaalle. Ensimmäiseksi tehdään esikasausvaihe, jossa alimmat torniosat pystytetään. Tavoitteena on, että kaikki 22 voimalaa ovat pystyssä ja sähköistetty alkuvuoden 2025 aikana. Tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. 

Viereinen kuva Metsälamminkankaan pystytyksistä vuodelta 2021, kuvaaja: Petteri Löppönen

Kysyttävää hankkeesta? 

Projektipäällikkö
Ville Häkkinen

Kysyttävää kuljetusreiteistä ja -aikatauluista?

Työmaapäällikkö
Ari Pohto