OX2 och Prime Capital slutför vindkraftsaffär och tar över förvaltningen av vindpark i Finland

Press release ⎜2018-10-08

Montering av vinge vid byggnation av OX2:s vindpark Raskiftet i Norge. Foto: Joakim Lagercrantz

OX2 har tecknat ett avtal med Prime Capital, en europeisk kapitalförvaltare med fokus på alternativa investeringar, avseende en driftsatt vindpark på drygt 23 MW i norra Finland. På uppdrag av sina institutionella kunder förvärvar Prime Capital vindparken och blir dess nya ägare från och med idag. OX2 kommer att tekniskt uppgradera vindparken och även ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen framöver.

Vindparken ligger mellan Posio och Kuusamo i norra Finland och består av sju Vestas V126-turbiner som producerar ca 80 GWh per år. Den uppfördes 2016 inom ramen för det finska stödsystemet för vindkraft och utmärks av goda vindresurser. Parken har en kapacitetsfaktor på nästan 40 procent.

“Vi är mycket nöjda att teckna vårt första avtal med Prime Capital och ser fram mot ett långsiktigt samarbete...” Lars Bryngelsson, vd på OX2 TCM

“Vi är väldigt glada att vara en del av den här affären. Vindparken har producerat väl under de senaste två åren och nu ser vi ytterligare möjligheter att förbättra dess prestanda genom tekniska uppdateringar”, säger Paul Stormoen, vd på OX2 Wind.

“Vi är mycket nöjda att teckna vårt första avtal med Prime Capital och ser fram mot ett långsiktigt samarbete där vi kontinuerligt kan optimera produktionen med våra analysverktyg”, säger Lars Bryngelsson, vd på OX2 TCM.

Om OX2

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK.

Om Prime Capital

Prime Capital AG är ett oberoende kapitalförvaltningsbolag och tillhandahåller finansiella tjänster med fokus på institutionella kunder. Bolaget har specialiserat sig på alternativa investeringar, i synnerhet Absolute Return, infrastruktur och Private Debt. Bolaget erbjuder även outsourcing av kapitalförvaltning. Prime Capital grundades 2006 och har för närvarande drygt 75 anställda i Frankfurt, Luxemburg och London. Bolaget omfattas av reglerna från BaFin, CSSF och FCA. Sedan mars 2018 förvaltar och administrerar Prime Capital ca. 10,4 miljarder euro.

För mer information kontakta:

Lars Bryngelsson

lars.bryngelsson@ox2.com