Logotype

Landbaserad vindkraft

Niinimäki

Pieksämäki, Finland

Fas
Byggnationsfas
Plats
Pieksämäki
Produktion
400+ GWh

Om projekt­et

Vindkraftsprojekt­et i Niinimäki är beläget i Pieksämäki. Projekt­et omfattar 22 vindkraftverk med en maximal höjd på 250 meter. Vindparken ansluts till elnätet vid Fingrids station i Kauppila, dit elektriciteten leds med en 110 kV luftledning.

Projekt­et har övergått till byggnadsskedet i november 2022. Vindparken beräknas bli färdig före utgången av 2024. När vindparken är färdig kommer den årliga energiproduktionen att vara över 400 gigawattimmar. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 80 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

När vindparken är färdig överlåts den till sina ägare Helen och Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond. OX2 ansvarar fortfarande för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av vindparken.

Vad händer härnäst?

Byggandet inleddes i december 2022 med förberedelser och planering av byggnadsarbeten samt skogsavverkning i kraftlednings- och projekt­området. Schaktningsarbetena inleddes i mars 2023. Renoveringen och förstärkningen av Mataramäentie för vindkraftstransporter påbörjade i maj och byggandet av kraftverkens fundament inleddes i juni 2023. Byggnadsarbetet med kraftledningen påbörjade under sommaren. Schaktnings-, fundament- och kabelarbetena blir färdiga under 2023 och vindkraftverken kan uppföras sommaren 2024. Destia ansvarar för projekt­ets infrastrukturarbeten, Eltel Networks för byggandet av kraftledningen och och Tamini Trasformatori Srl för leveransen av transformatorerna. 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Byggnationsfas
Plats
Pieksämäki
Antal turbiner
22
Höjd
250 m
Produktion
400+ GWh

Näin Niinimäen tuulipuisto rakentuu

Hankealuetta maaliskuussa 2023.

Hankealuetta maaliskuussa 2023.

Hankealuetta maaliskuussa 2023.

Rakennustöitä huhtikuussa 2023.

Rakennustöitä huhtikuussa 2023.

Rakennustöitä huhtikuussa 2023.

Hankealueen tien rakennustöitä keväällä 2023.

Voimalaperustusten maanrakennustöitä syyskuussa 2023.

Voimalaperustusten raudoitustöitä syyskuussa 2023.

Voimalaperustusten valutöitä syyskuussa 2023.

Tuulivoimapuiston louhos syyskuussa 2023.

Hankealuetta lokakuussa 2023.

Voimalaperustusten rakennustöitä lokakuussa 2023.

Voimajohtolinjan perustustöitä lokakuussa 2023.

Sähköaseman perustustöitä lokakuussa 2023.

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Niinimäki

Projekt­ledare
Ville Häkkinen

+358 40 660 7117
ville.hakkinen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Niinimäen tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä. 

Aiemmat uutiskirjeet löydät tästä: joulukuu 2023, marraskuu 2023, lokakuu 2023, syyskuu 2023, elokuu 2023kesäkuu 2023 ja toukokuu 2023.

Tilaa uutiskirje