OX2 och Green Investment Group tecknar avtal om 43 MW vindkraft

Press release ⎜2019-06-12

Green Investment Group, en världsledande investerare inom infrastruktur, har tecknat avtal med vindkraftsutvecklaren OX2 om att förvärva Hornamossen vindpark med tio vindkraftverk i Habo kommun.

Byggnationen kommer att starta omgående och vindparken förväntas vara färdigbyggd i slutet av 2020.

Ed Northam, chef på GIG EMEA, säger: ”Jag är glad över samarbetet med OX2 för att leverera GIG:s tredje landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige inom två år som backas upp av ett PPA*. Samtidigt som PPA-lösningar blir alltmer populära i Europa fortsätter Sverige att ha en ledande roll och 2019 ser ut att bli ytterligare ett exceptionellt år för den svenska landbaserade vindkraften. GIG kommer att fortsätta söka nya möjligheter i Norden, vilket är i linje med vår mission att accelerera omställningen till en grönare global ekonomi.”

“Jag är glad över samarbetet med OX2 för att leverera GIG:s tredje landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige inom två år” Ed Northam, chef på GIG EMEA

“Vi är väldigt nöjda över att ha etablerat en god affärsrelation med Green Investment Group, en väldigt stark och kapabel investerare inom förnybart i Norden”, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

“OX2 började utveckla projektet 2006 och vi är glada över att nu kunna påbörja byggnationen”, avslutar Dimitrios Tsioulis, Transaction Manager på OX2.

OX2 har totalentreprenadansvar under byggnationen av Hornamossen vindpark och kommer efter driftsättningen även att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av parken. Turbinleverantör är Siemens Gamesa som kommer att ansvara för drift och underhåll enligt ett 25-årigt serviceavtal. Vald turbinmodell är Siemens Gamesa SWT-DD-130 4.3 MW. Vindparken beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2020.

OX2 bygger för närvarande sju vindparker i Sverige vilket motsvarar ca 750 MW.

Fakta om projektet

  • Anläggningen kommer att bestå av tio vindkraftverk från Siemens Gamesa, SWT-DD-130 4.3 MW. Vindkraftverken är 175 meter i totalhöjd.
  • Elproduktionen från parken kommer att motsvara elförbrukningen för 24 000 hushåll/år (5 000 kWh per hushåll, vilket är ett genomsnitthushåll i Sverige)
  • Vindparken beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2020
  • De största underleverantörerna är: Siemens Gamesa (turbiner), Vattenfall (elnät), Kanonaden AB (vägar och fundament).
  • OX2:s juridiska rådgivare i affären var DLA Piper
  • *GIG har säkrat ett långsiktigt avtal (PPA) för köp av elen från parken med Axpo Nordic.

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 MSEK. För mer information besök: www.ox2.com

Om Green Investment Group

Green Investment Group Limited (GIG) är en specialiserad ledande investerare inom grön infrastruktur, projektleverans och förvaltning av tillgångar samt relaterade tjänster. Bolagets erfarenhet, expertis och kompetens gör det till en global ledare inom gröna investeringar, dedikerad till att stötta tillväxten av en grön ekonomi. För mer information besök www.greeninvestmentgroup.com och www.macquarie.com.

För mer information kontakta:

Paul Stormoen

VD, OX2

070-671 18 18 paul.stormoen@ox2.com