Logotype
Logotype

Länsstyrelsen i Skåne ger regeringen grönt ljus för OX2:s havsbaserade vindpark Triton

juni 8, 2023, 10:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Länsstyrelsen i Skåne har meddelat att den havsbaserade vindparken Triton kan få tillstånd att byggas enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. OX2 och Ingka Investments välkomnar beslutet och om regeringen ger sitt slutliga godkännande kan parken börja byggas 2027 utan subventioner.

I sitt beslut skriver Länsstyrelsen att regeringen kan ge vindparken klartecken att byggas. I slutet av förra året påbörjade OX2 en ansökan om koncession för nätanslutning för Triton till det skånska elnätet

Vindparken Triton planeras 23 kilometer utanför Skånes kust och har en kapacitet om totalt upp till 1,5 GW. Elproduktionen på årsbasis kan ge upp till 7 TWh, vilket motsvarar hälften av Skånes elkonsumtion.

- Vi ser fram emot att realisera det här projektet och fortsätta vårt samarbete med alla lokala intressenter. Vi jobbar parallellt med att säkra kabeldragning rakt in till Skåne och säkra upp leverantörer så att vi snabbt kan komma igång när alla tillstånd är på plats, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för projektutveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.

Det är fantastiskt goda nyheter att Länsstyrelsen nu har godkänt projektet. Vi ser fram emot att förverkliga Triton tillsammans med OX2. Med en skyndsam tillståndsprocess kan vi vara i produktion innan 2030, säger Frederik de Jong, chef för förnybar energi på Ingka Investments.

Under året har samråd hållits för nätanslutning till Skåne. OX2 har även ingått avtal med kabelleverantör NKT med produktion i Karlskrona samt med EEW SPC för monopile-fundament.

Utöver produktionen av el arbetar OX2 för att förbättra ekologi och natur kring projektet. Till exempel planeras här satsningar för bättre levnadsmiljö för torsken och initiativ för att skydda kusten mot erosion

Triton är ett av tre projekt som OX2 utvecklar tillsammans med Ingka Investments i Sverige. De övriga två är Galene utanför Hallands kust, som nyligen fick tillstånd av regeringen, och Aurora, mellan Öland och Gotland. Beslut om de tre projekten fattas av regeringen och har potential att producera totalt upp till 30 TWh per år.