Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för andra kvartalet 2023

juli 21, 2023, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

April-juni 2023
·       Intäkterna uppgick till 2 204 MSEK (1 469)
·       Rörelseresultatet uppgick till 207 MSEK (362)
·       Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 % (24,7)
·       Periodens resultat uppgick till 245 MSEK (304)
·       Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,90 SEK (1,11)
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 229 MSEK (1 076)

Januari-juni 2023
·       Intäkterna uppgick till 3 666 MSEK (3 090)
·       Rörelseresultatet uppgick till 310 MSEK (468)
·       Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 % (15,1)
·       Periodens resultat uppgick till 334 MSEK (415)
·       Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,23 SEK (1,52) och efter utspädning 1,22 SEK (1,52)
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -351 MSEK (894)
 
VD-kommentar
”Under det andra kvartalet uppgick vårt rörelseresultat till 207 MSEK. Vi tecknade avtal om vår första försäljning på den italienska marknaden samt sålde 49 procent av tre havsbaserade vindprojekt i Finland. Vi är i full gång med integrationen av vår australiensiska verksamhet efter att förvärvet av ESCO Pacific slutfördes. Dessutom erhöll vi vårt första tillstånd för havsbaserad vindkraft från den svenska regeringen.”

Webbsändning och telefonkonferens
En presentation av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023 hålls idag kl. 10.00 (CEST). Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länken nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
 
OX2 Q2 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
Call Access (financialhearings.com)
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com