Logotype
Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2023

oktober 25, 2023, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Juli-september 2023
·       Intäkterna uppgick till 2 329 MSEK (2 311)
·       Rörelseresultatet uppgick till 386 MSEK (30)
·       Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 % (1,3)
·       Periodens resultat uppgick till 356 MSEK (44)
·       Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,32 SEK (0,16)
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -937 MSEK (-129)

Januari-september 2023
·       Intäkterna uppgick till 5 995 MSEK (5 401)
·       Rörelseresultatet uppgick till 696 MSEK (498)
·       Rörelsemarginalen uppgick till 11,6 % (9,2)
·       Periodens resultat uppgick till 690 MSEK (459)
·       Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,60 SEK (1,68)
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 288 MSEK (765)

VD-kommentar
”Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 386 MSEK och vi genomförde försäljningar av två landbaserade vindparker i Sverige och Polen med ett totalt kontraktsvärde om 3,4 miljarder SEK. OX2 har hittills i år sålt projekt i fem länder och vi har ett stort antal pågående försäljningsprocesser i flera länder och inom olika teknologier.”

Webbsändning och telefonkonferens 
En presentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023 hålls idag kl. 10.00 (CEST). Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länken nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
 
OX2 Q3 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
Call Access (financialhearings.com)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com
 
 

Bifogade filer