Logotype
Logotype

OX2 förvärvar ESCO Pacific, en ledande utvecklare av förnybar energi i Australien

mars 31, 2023, 07:30
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat avtal om förvärv av ESCO Pacific, en ledande utvecklare av förnybar energi i Australien, för AUD 126 m (872 MSEK*). Affären, som är villkorad av att vissa förutsättningar uppfylls, förväntas slutföras i slutet av april.

ESCO Pacific är en ledande och lönsam utvecklare av förnybar energi i Australien, med ett erfaret team om 21 personer. Projektutvecklings­portföljen består av totalt 1 420 MW varav 1 220 MW är solkraft och 200 MW energilagring. Fördelningen mellan tidig/mellan/sen fas i portföljen är 317 MW / 395 MW / 708 MW. Därutöver har bolaget ett antal pågående projekt som förväntas inkluderas i projektutvecklings­portföljen under 2023.
ESCO Pacific har haft en stark utveckling med snabb tillväxt och har sedan starten 2015 utvecklat och tagit mer än 800 MW till byggnation.

Den australiensiska marknaden för förnybar energi har betydande tillväxtpotential. Under 2022 uppgick den totala elproduktionen till 265 TWh varav andelen fossila energikällor uppgick till omkring 70 procent. Den australiensiska regeringen har beslutat att netto noll-målet ska uppnås 2050 och planerar betydande infrastruktur-investeringar för att möjliggöra uppbyggnad av förnybar kapacitet.

OX2 har identifierat stor potential för värdeskapande i ESCO Pacific genom att utöka produktutbudet från försäljning av projekträttigheter till försäljning av nyckelfärdiga projekt vid byggstart. OX2 planerar att skala upp verksamheten genom projektförvärv inom sol- och energilagring och har ambitionen att utöka verksamheten till landbaserad vindkraft och kommer även att utvärdera havsbaserad vindkraft och vätgasprojekt.
Köpeskillingen uppgår till AUD 126 m på skuldfri basis. Därutöver finns det en villkorad tilläggsköpeskilling om upp till AUD 17 m till grundaren som är baserat på uppnådd försäljning och marginal under 2025-2027 från den förvärvade projektutvecklings­-portföljen.

Förvärvet förväntas bidra positivt till OX2:s resultat från 2024. ESCO Pacific ägs av Shell (49 procent), grundaren Steve Rademaker och privata investerare, OX2 har kommit överens med Steve Rademaker om att stanna i företaget i två år, först som vd och därefter som rådgivare till ledningen. OX2 och Shell kommer att upprätthålla en dialog om framtida samarbete, inklusive avtal om elköp (PPA).

-       “Jag är mycket glad över att kunna meddela vårt inträde på den australiensiska marknaden och att välkomna ett erfaret lokalt team till OX2. Den här affären ger oss en attraktiv utvecklingsportfölj på en växande marknad för förnybar energi, samtidigt som vi stärker vår förmåga inom solkraft och energilagring. Detta ger oss en solid grund för lönsam expansion i Australien”, säger Paul Stormoen vd på OX2.

-       “Vi har hittat en bra köpare av ESCO Pacific. OX2 är en stark och framgångsrik spelare, som har förmågan att avsevärt stärka marknads­positionen i Australien”, säger Steve Rademaker, vd och grundare av ESCO Pacific.

PwC Australien har agerat som huvudsaklig finansiell och legal rådgivare till OX2. Lazard var huvudsaklig rådgivare till säljarna.

OX2 bjuder in till en webbpresentation om förvärvet av ESCO Pacific klockan 9:00 CET den 31 mars med VD Paul Stormoen och CFO Johan Rydmark.

Länk till sändningen: https://ir.financialhearings.com/ox2-press-conference-2023

Samtalsinformation:
SE: +46 8 525 07003
UK: +44 20 7043 5048
US: +1 (774) 450-9900
Kod: 5003276#
 
Skriftliga frågor ställs per mail via ir@ox2.com
Muntliga frågor ställs genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan
 
* AUD/SEK växelkurs 6.95
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com