Logotype
Logotype

OX2 har lämnat över tre vindparker i Finland till Renewable Power Capital

mars 29, 2023, 09:20
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har driftsatt och lämnat över tre vindparker i Finland, Merkkikallio (som meddelades 17 februari 2023), Puutikankangas och Rustari till Renewable Power Capital. Vindparkerna omfattar totalt 31 turbiner med en total installerad effekt om 170 MW.

OX2 och Renewable Power Capital tecknade i december 2020 avtal om att bygga vindparkerna Merkkikallio, Puutikankangas och Rustari. Vindparken Merkkikallio byggdes i Vasa och Mustasaari, vindparken Puutikankangas byggdes i Sievi och Rustari i Kurikka.

Den totala årliga produktionen från de tre vindparkerna beräknas till 590 GWh, vilket motsvarar ungefär den årliga förbrukningen från 118 000 hushåll (5 000 KWh per hushåll). Vindparkerna genererar också cirka en miljon Euro årligen i fastighetsskatt till kommunerna.

OX2 har tecknat avtal om att fortsatt ansvara för den tekniska och kommersiella driften av de tre vindparkerna.