Logotype
Logotype

OX2 har lämnat över vindparken Marhult i Sverige till Octopus Energy Generation

december 4, 2023, 08:10
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har driftsatt och lämnat över vindparken Marhult i Uppvidinge kommun i Sverige till Octopus Energy Generation. Vindparken omfattar totalt 7 turbiner med en total installerad effekt om 32 MW.

OX2 och Octopus Energy Generation tecknade avtal i februari 2022 om att bygga vindparken Marhult. Den totala årliga produktionen från vindparken beräknas till 90 GWh, vilket motsvarar ungefär den årliga användningen för 18 000 hushåll.

Marhult är den andra av två vindparker som OX2 har färdigställt i Uppvidinge kommun under november månad som tillsammans har en total installerad effekt om 117 MW. I början av nästa år tas även batteriparken Bredhälla, som också utvecklats av OX2, i drift. Den kommer att vara Sveriges största batteripark med en effekt på cirka 40 MW. Tillsammans kommer projekten att innebära ett väsentligt tillskott till det regionala elsystemet.

OX2 har tecknat avtal om att fortsatt ansvara för den tekniska och kommersiella driften av vindparken.

I slutet av tredje kvartalet hade OX2 totalt 1 335 MW under byggnation på fyra olika marknader. Ett flertal projekt planeras att överlämnas innan årsskiftet.