Logotype
Logotype

OX2 säljer 115 MW vindparken Ånglarna utanför Falun för 2,7 miljarder kronor

september 29, 2023, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har sålt vindparken Ånglarna utanför Falun med en kapacitet på 115 MW till ett europeiskt energibolag för 2,7 miljarder kronor*. Försäljningen bokförs i tredje kvartalet.

Vindparken Ånglarna kommer att bestå av 18 turbiner och ligga utanför Falun. OX2 förvärvade projekträttigheterna i maj 2019 och projektet fick slutligt godkännande i februari i år. Byggnationen startar omedelbart och vindparken beräknas vara färdigställd i slutet av 2026. Den årliga produktionen är uppskattad till 346 GWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen för 69 000 hushåll.

- Vi är nöjda med försäljningen av Ånglarna och ser fram emot att förverkliga projektet. Vi är också tacksamma för det konstruktiva samarbetet med lokala intressen som gjort projektet möjligt. Vindparken är ett välkommet tillskott i elområde 3, där det finns ett stort behov av mer utsläppsfri el. Säljprocessen visade också tydligt att det finns ett fortsatt stort intresse från investerare för den här typen av projekt inom förnybar energi, säger Paul Stormoen, vd, OX2.

När vindparken är driftsatt ansvarar OX2 för den tekniska och kommersiella förvaltningen under ett femtonårigt avtal, för att optimera produktionen och övervaka driften.

*EUR/SEK, växelkurs 11,60