Logotype
Logotype

OX2 säljer andel av sin finska havsbaserade utvecklingsportfölj till Ingka Investments

maj 12, 2023, 07:45
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har kommit överens med Ingka Investments om försäljning av en andel om 49 procent i sina tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland. De tre projekten kommer att ha en potentiell total installerad kapacitet på cirka 6 000 MW. Affären bedöms påverka OX2:s rörelseresultat positivt med omkring 300 MSEK* under 2023.

Försäljningen förväntas påverka OX2:s intäkter och rörelseresultat med 390 MSEK* respektive 300 MSEK* under 2023. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande 0,8 MSEK* per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.
 
De tre projekten är Halla, Laine och Tyrsky som ligger i Bottniska viken i finsk ekonomisk zon. Med en potentiell total kapacitet om cirka 6 000 MW kommer projekten sammanlagt att kunna producera upp till 29 TWh, vilket motsvarar drygt en tredjedel av Finlands totala elförbrukning 2022. Halla och Laine är bland de havsbaserade projekt i Finland som kommit längst i utvecklingsfasen och har potential att vara i drift i slutet av detta årtionde.
 
"Vi tror att storskalig havsbaserad vindkraftsproduktion kommer att bidra starkt till att möta den växande efterfrågan på energi i regionen. Jag är väldigt glad att vi genom denna transaktion förstärker vårt partnerskap och vi ser fram emot att fortsätta driva omställningen till förnybar energi tillsammans med Ingka, säger Paul Stormoen, VD på OX2.
 
“Det här samarbetet är ytterligare ett djärvt drag för att utöka våra investeringar för att minska klimatavtrycket från vår egen konsumtion såväl som vår värdekedja. Vi ökar våra globala investeringar och åtaganden inom förnybar energi från mer än 3,5 miljarder euro idag till 6,5 miljarder euro före 2030”, säger Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments.
 
Köparen, Inkga Investments är en del av Ingka Group. Under förra året förvärvade Inkga Investments 49 procent av tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige från OX2 och OX2 har tidigare sålt nio landbaserade vindparker och en solpark till Ingka Group. Affären är i linje med OX2:s strategi för att diversifiera risk och kapitalisera på värdeskapandet genom hela utvecklingsfasen för havsbaserad vindkraft.
 
Efter genomförandet av transaktionen kommer utvecklingskostnaderna för projekten att delas enligt respektive parts ägande. Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrens­prövning och förväntas slutföras inom två månader.

*EUR/SEK växelkurs 11,20
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com