Logotype
Logotype

OX2 säljer solkraftsprojekt om 82 MW i Spanien till Afcon Renewable Energy

november 21, 2023, 13:15
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har kommit överens med Afcon Renewable Energy, ett israeliskt energibolag, om försäljning av solkraftsprojekt på 82 MW i Spanien. Försäljningen är OX2:s första i Spanien och bokförs i fjärde kvartalet 2023.

Försäljningen, som är OX2:s första på den spanska marknaden, omfattar projekträttigheter för solkraftsprojekt belägna i Andalusien och Castilla la Mancha som OX2 förvärvade 2022. Den beräknade årliga elproduktionen från solparkerna beräknas till 163 GWh.
 
- Vi är nöjda med att kunna genomföra vår första försäljning i Spanien. OX2 har hittills i år sålt projekt på sex europeiska marknader, vilket tydliggör att vi har breddat vår affär. Dessa solparker kommer att bidra till att möta den snabbt växande efterfrågan på förnybar el i Spanien, säger Paul Stormoen, vd, OX2. 
      
Försäljningen kommer att ha en begränsad effekt på OX2:s resultat och förväntas bidra positivt till kassaflödet under fjärde kvartalet 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Henrik Vikström 
Investor Relations Director 
Tel. +4670 952 80 06 
henrik.vikstrom@ox2.com 

Edvard Lind 
OX2 kommunikation 
Tel. +4672 727 11 17 
press@ox2.com