Logotype
Logotype

Valberedning utsedd inför OX2:s årsstämma 2024

november 16, 2023, 12:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ):s (”OX2”) årsstämma 2024 kommer att hållas i Stockholm den 14 maj 2024. Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 och består av:

·      Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
·      Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder, och
·      Peter Lagerlöf, utsedd av Lannebo Fonder.

Därutöver ingår OX2:s styrelseordförande Johan Ihrfelt som ledamot av valberedningen. De aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen representerar cirka 52 procent av aktierna och rösterna i OX2.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till valberedning@ox2.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 och på OX2:s webbplats (www.ox2.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Henrik Vikström
Investor Relations Director
Tel. +4670 952 80 06
henrik.vikstrom@ox2.com

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com