Logotype
Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2023

februari 21, 2024, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Oktober-december 2023
•   Intäkterna uppgick till 1 829 MSEK (2 244)
•   Rörelseresultatet uppgick till 332 MSEK (624)
•   Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 % (27,8)
•   Periodens resultat uppgick till 318 MSEK (627)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,19 SEK (2,32*)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 517 MSEK (462)

Januari-december 2023
•   Intäkterna uppgick till 7 824 MSEK (7 644)
•   Rörelseresultatet uppgick till 1 028 MSEK (1 122)
•   Rörelsemarginalen uppgick till 13,1 % (14,7)
•   Periodens resultat uppgick till 1 008 MSEK (1 085)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,79 SEK (4,01*)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 MSEK (1 226)

VD-kommentar
”OX2 uppvisade god lönsamhet under 2023, drivet av vår nordeuropeiska vindkraftsaffär. Under årets fjärde kvartal sålde vi bland annat en andel av en portfölj med svensk havsbaserad vindkraft och levererade sex färdigställda landbaserade vindparker i Polen och Sverige till våra kunder. Vi ser fram emot det kommande året med tillförsikt och räknar med ett ökat rörelseresultat under 2024.”

Webbsändning och telefonkonferens
 En presentation av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 hålls idag kl. 10.00 (CEST). Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länken nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
 
OX2 Q4 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
Remote Call Access (financialhearings.com)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com
 
Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com