Logotype
Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för första kvartalet 2024

april 25, 2024, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Januari-mars 2024
•   Intäkterna uppgick till 944 MSEK (1 463)
•   Rörelseresultatet uppgick till -110 MSEK (102)
•   Rörelsemarginalen uppgick till -11,6 % (7,0)
•   Periodens resultat uppgick till -58 MSEK (89)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 SEK (0,36*)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125 MSEK (878)
 
VD-kommentar
”Vi har haft god framdrift i våra pågående försäljningsprocesser och upprepar prognosen om ett ökat rörelseresultat på årsbasis 2024. Under kvartalet startade vi arbetet med att sälja ytterligare en stor portfölj av landbaserad vindkraft i Finland och efter kvartalets slut tecknades avtal om försäljning av vårt första energilagringsprojekt i Sverige.”

Webbsändning och telefonkonferens
 
En presentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2024 hålls idag kl. 10.00 (CEST). Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länken nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
 
OX2 Q1 Report 2024 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
Call Access (financialhearings.com)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com