Logotype

Landbaserad vindkraft

Korkeakangas

Karstula, Finland

Fas
Driftsfas
Plats
Karstula
Driftstart
2022
Produktion
135 GWh

Om projekt­et

Korkeakangas ligger drygt tio kilometer från Karstula centrum. Efter att projekt­et färdigställs kommer platsen fortfarande huvudsakligen att användas för skogsbruk och rekreation.

Korkeakangas vindpark kommer att ha en sammanlagd effekt på cirka 45 MW. Den lagakraftvunna delgeneralplanen för projekt­et och byggloven tillåter att vindkraftverken har en totalhöjd på högst 230 meter.

Vindparken består förutom av vindkraftverken även av de underhållsvägar som förenar vindkraftverken och av elstationen från vilken el överförs till det riksomfattande nätet med hjälp av den nya kraftledningen på 110 kV. Vindparkens interna elöverföring genomförs med jordkablar.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Karstula
Antal turbiner
9
Höjd
230 m
Driftstart
2022
Produktion
135 GWh
Leverantör
Nordex

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Korkeakangas

Kommersiell förvaltning
Heino Järvelä

+358 40 7090 483
heino.jarvela@​ox2.com

Hankkeen uutisia