Logotype

Landbaserad vindkraft

Korpivaara

Libelits, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Libelits
Produktion
180 GWh

Om projekt­et

Vindparksprojekt­et i Korpivaara finns i kommunen Libelits, cirka 17 kilometer väster om kommuncentrum. Området används för närvarande huvudsakligen för jord- och skogsbruk.

För området planeras nio vindkraftverk. Kraftverkens totala höjd är högst 300 meter och effekten per enhet uppskattningsvis 6–10 MW. Hela vindparkens totala effekt är cirka 60 MW. Vindparken kan anslutas till Fingrids kraftledning på 110 kV som finns intill projekt­området.

Utarbetandet av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) samt delgeneralplanen för projekt­et inleddes sommaren 2021. Miljökonsekvensbeskrivningen blev klar under förvåren 2023. Du kan läsa mer om utvärderingsförfarandets material (på finska) på miljöförvaltningens webbplats. 

Vad händer härnäst?

Avsikten är att delgeneralplanen för projekt­et ska behandlas för godkännande i Libelits kommun under vintern 2023–2024.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Libelits
Antal turbiner
9
Höjd
300 m
Produktion
180 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Korpivaara

Projekt­ledare
Hanna Vaahtera

+358 50 351 4552
hanna.vaahtera@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa tuulivoimahankkeen etenemisestä, voit liittyä hankkeen sähköpostilistalle. Listalle pääset liittymään alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje