Rajamäenkylä

Bötom & Storå, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bötom & Storå
Produktion
1,1 TWh

Om projektet

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt.

Projektets delgeneralplan pågår. På grund av projektets nya MKB-förfarande har kraftverkens placering förändrats och antalet kraftverk har minskat. Den uppdaterade projektplanen omfattar högst 57 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 300 meter. Målet är att projektets delgeneralplan ska kunna behandlas av kommunerna för godkännande i början av 2021.

I MKB-förfarandet beskrivs projektet och miljökonsekvenserna utvärderas. MKB-förfarandets material finns på NTM-centralens webbplats (på finska) här.

Projektet planeras anslutas till elnätet med en 400 kV luftledning som granskas som en del av MKB-förfarandet. I enlighet med MKB-förfarandet har SVE1 valts som ruttalternativ för kraftledningen (som ansluter sig till Seinäjoki–Ulvila-linjen bredvid den befintliga ledningskorridoren).

General planering av kraftledning pågår.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bötom & Storå
Antal turbiner
54
Höjd
300 m
Produktion
1,1 TWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Rajamäenkylä

Projektledare
Maija Sohlman

+358 50 308 1049
maija.sohlman@​ox2.com