Logotype

Energilagring

Uusnivala

Nivala, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Nivala
Kapacitet
50 MW

Om projekt­et

Energilagring har en viktig roll för tillväxten inom solenergi och vindkraft. För närvarande fokuserar vi på OX2 på att utveckla både separata energilagringssystem och system som är kopplade till solenergi- eller vindkraftsprojekt­. 

Vi planerar ett ellager i anslutning till elstationen i Uusnivala som finns i Nivala. Ellagret består av batterier som utnyttjar litiumjonteknik och deras uppskattade kapacitet är cirka 50 MW. Projekt­et beräknas vara färdigställd i 2024.

Avsikten är att ellagret i första hand ska fungera på reserv- och reglerkraftsmarknaden och säkerställa funktionssäkerheten i det finska elsystemet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Energilagring
Fas
Planeringsfas
Plats
Nivala
Kapacitet
50 MW

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Uusnivala

Projekt­ledare
Tiina Rytkönen

+358 50 307 9235
tiina.rytkonen@​​ox2.com