Logotype

Galatea-Galene visualiseringar

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

Daganimering punkt 6, Glommen 101 verk

Daganimering punkt 6, Glommen 68 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Skrea Strand punkt 7, nattanimering 101 vindkraftverk

Skrea Strand punkt 7, nattanimering 68 vindkraftverk

Haverdal Skallen punkt 11, nattanimering 101 verk

Haverdal Skallen punkt 11, nattanimering 68 verk

Apelviken nattanimering punkt 4, 101 verk

Apelviken nattanimering punkt 4, 68 verk

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Fotomontage översiktskarta [pdf]

Fotomontage beskrivning

Fotomontage

Projekt­dokumentation

Synbarhetsanalys 101 vindkraftverk delkarta 1

Synbarhetsanalys 101 vindkraftverk delkarta 2

Synbarhetsanalys 101 vindkraftverk delkarta 3

Synbarhetsanalys 101 vindkraftverk delkarta 4

Synbarhetsanalys 68 vindkraftverk delkarta 1

Synbarhetsanalys 68 vindkraftverk delkarta 2

Synbarhetsanalys 68 vindkraftverk delkarta 3

Synbarhetsanalys 68 vindkraftverk delkarta 4