Ελλάδα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν κλειδί για ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ταυτόχρονα, συμβάλει θετικά στην οικονομία, καθώς σταθεροποιεί τις τιμές της ενέργειας, προωθεί την ανάπτυξη και ενισχύει την αυτονομία και την ασφάλεια του ενεργειακού κλάδου.

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι αναμφισβήτητα φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα, με την αιολική ενέργεια να είναι η φθηνότερη όλων. Ένα αποδοτικό ενεργειακό μείγμα προυποθέτει την ισχυρή συμμετοχή των ΑΠΕ καθώς εγγυώνται αυτονομία, σταθερότητα και ασφάλεια.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από το φυσικό αέριο, τον λιγνίτη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το μερίδιο της αιολικής ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια φτάνοντας το 2021, στο 9% του συνολικού ενεργειακού μείγματος της χώρας. Η ζήτηση για ΑΠΕ παραμένει σε υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα το 2023 ενόψει και των επερχόμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, ενώ ηαυξανόμενη πολιτική συναίνεση στο θέμα των ΑΠΕ εγγυάται την σταθερότητα της συμμετοχής τους στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, συμεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της άρσης των σημείων συμφόρησης στη διαδικασία αδειοδότησης για την αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Η επικείμενη ενημέρωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη της Ελλάδας για την Ενέργεια και το Κλίμα, αναμένεται να θέσει ως στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 80% έως το 2030.