Με όραμα ένα πιο βιώσιμο αύριο

Με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χερσαίων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη για το 2022 και ένα από τα πιο δυναμικά αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια στους τομείς της αιολικής ενέργειας και των τεχνολογιών αποθήκευσης παγκοσμίως, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για έργα μεγάλης κλίμακας.

Με γερές βάσεις στην εκτεταμμένη εμπειρία ανάπτυξης έργων σε 11 χώρες, τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και την συνεχή επένδυσή μας στο μέλλον της ενέργειας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την αλυσίδα αξίας, με εξειδίκευση στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

Η ΟΧ2 αναπτύσσει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας και συνδυάζοντας όλες τις τεχνολογίες, όπως χερσαία αιολικά, φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το χαρτοφυλάκιό μας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο greece@ox2.com