Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων στην Ευρώπη

Η ανάπτυξη τεχνολογιών αιολικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητας της OX2. Το 2022 ήμασταν η εταιρία με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χερσαίων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος 3GW σε 11 χώρες. Με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης, κατασκευής και πώλησης αιολικών πάρκων με σταθερή, μακροπρόθεσμη απόδοση.

Επένδυση υψηλής αξίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Η αιολική ενέργεια είναι γνώριμη στον άνθρωπο από τον 17ο αιώνα οπότε και αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στις μέρες μας, συγκαταλέγεται στις ταχύτερα παραγώμενες πηγές ενέργειας, με υψηλή επενδυτική αξία και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζουν την μεγαλύτερη δυναμική μείωσης εκπομπών ρύπων σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Η προστιθέμενη αξία της αιολικής ενέργειας στην οικονομία και τη βιωσιμότητα, ήταν από την αρχή στο επίκεντρο της OX2. Η εταιρία μας ήταν η πρώτη που κατασκεύασε αιολικά πάρκα χωρίς κρατική ενίσχυση, καθώς πιστέψαμε στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης.

Σήμερα, με το κόστος παραγωγής ανά μεγαβατώρα να έχει μειωθεί σχεδόν κατά 40% το διάστημα 2010-2020, η αιολική ενέργεια αναγνωρίζεται ως μια δοκιμασμένη, αξιόπιστη και ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση για επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναζητούν μακροπρόθεσμη απόδοση. Η ανάπτυξη χερσαίων αιολικών πάρκων έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής ταχύτητας κατασκευής και λειτουργίας, της μη απαιτητικής υποδομής, της ευκολίας σύνδεσης στο δίκτυο και του χαμηλού κόστους συντήρησης.

OX2 και αιολική ενέργεια

Η εταιρία μας κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά από το 2004, εφαρμόζοντας ένα πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης χερσαίων αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας. Με αποδεδειγμένη εμπειρία ετών και συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία, προτείνουμε λύσεις σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, από την ανάπτυξη και την κατασκευή μέχρι την πώληση αιολικών πάρκων.

Η δραστηριότητα μας ξεκίνησε από τις αγορές της Σουηδίας και της Φινλανδίας, με το αιολικό πάρκο του Lestijärvi να αποτελεί το μεγαλύτερο της Ευρώπης με συνολική ισχύ 455 MW. Από τις αρχές της δραστηριότητάς μας στις συγκεκριμένες αγορές, αποδείξαμε ότι τα αιολικά πάρκα αποτελούν μια περιβαλλοντικά βιώσιμη επιλογή και μια συμφέρουσα επένδυση, ακόμα χωρίς τη χρήση κρατικών επιδοτήσεων. Την περίοδο 2014-2020, η OX2 ήταν ο κατασκευαστής με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων σε χερσαία αιολικά πάρκα στην Ευρώπη, ενώ μέχρι το τέλος του 2022 διαχειριζόμασταν έργα συνολικής ισχύος 10GW σε 7 χώρες, εκ των οποίων 14 αιολικά πάρκα.

Με στόχο την επόμενη μέρα της τεχνολογίας ανάπτυξης αιολικών πάρκων, αξιοποιούμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για την επέκταση μας σε ολοένα περισσότερες αγορές.