τεχνολογίες

Ηγέτης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χερσαίων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη για το 2022 και ένα από τα πιο δυναμικά αναπτυσσόμενα χαρτοφυλάκια στους τομείς της αιολικής ενέργειας και των τεχνολογιών αποθήκευσης παγκοσμίως, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για έργα μεγάλης κλίμακας.

Διαχείριση σε όλη την αλυσίδα αξίας

Αποστολή της OX2 είναι να επιταχύνει την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με γερές βάσεις στην εκτεταμμένη εμπειρία ανάπτυξης έργων σε 11 χώρες, τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και την συνεχή επένδυσή μας στο μέλλον της ενέργειας, διαχειριζόμαστε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Από την ανάπτυξη έργων από το μηδέν μέχρι τη διαχείριση σε διαφορετικά στάδια και από τη διαδικασία αίτησης άδειας μέχρι την απόκτηση δικαιωμάτων έργου, την υλοποίηση, την προμήθεια, την κατασκευή, την τεχνική και την εμπορική διαχείριση, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε βήμα.