Αγορές που δραστηριοποιούμαστε

Αξιοποιούμε την ηγετική μας θέση στον διεθνή στίβο για να αναπτύσσουμε τη δραστηριότητα μας στις υπάρχουσες αγορές και σε διαφορετικές τεχνολογίες. Είμαστε παρόντες σε 11 αγορές στην Ευρώπη και μελετάμε συνεχώς νέες αγορές και ευκαιρίες γεωγραφικής επέκτασης. Συγκεκριμένα, επικεντρωνόμαστε σε μεγάλες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με υποδομές σε ορυκτά καύσιμα. Ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις αγορές είναι η αναγνώριση της κατάλληλης και προσβάσιμης τοποθέτησης για την αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

ΧώραΕισαγωγή στην αγορά (έτος)
Σουηδία2004
Φινλανδία2012
Γαλλία2017
Λιθουανία2017
Πολωνία2019
Ιταλία2021
Ρουμανία2021
Ελλάδα2022
Εσθονία2022
Ισπανία2022
Åland*2022

*αυτόνομη περιοχή της Φινλαδίας

Περιφερειακές Στρατηγικές

Με την εμπειρία μας σε διαφορετικές τεχνολογίες, αφήνουμε περιθώριο για την επέκταση του χαρτοφυλακίου μας σε έργα πιο υψηλού ρίσκου. Συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις των κατά τόπους γραφείων της OX2 σε όλη την Ευρώπη και συνεργαζόμαστε με τους φορείς των τοπικών κοινοτήτων για να διασφαλίσουμε την ομαλή ενσωμάτωση των έργων και την προστιθέμενη αξία στην κοινότητα, όπως τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Συνεργασία με Τοπικούς Φορείς

Στην OX2 επιθυμούμε η δραστηριότητά μας σε κάθε χώρα να έχει θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, ακόμα και χρόνια μετά την ολοκλήρωση ενός έργου.

Προς αυτόν τον σκοπό, αποτελεί στρατηγικό άξονα για εμάς η συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την καλή διακυβέρνηση. Βρισκόμαστε σε διαρκή και άμεση συνεργασία με τοπικούς φορείς για να διερευνούμε και να υλοποιούμε μαζί στοχευμένες δράσεις οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπως την χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την κατασκευή αστικών έργων αναψυχής (π.χ. παιδικές χαρές) και την ενδυνάμωση της κοινότητας μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας.