Χρηστή Διοίκηση

Στην OX2 διασφαλίζουμε ότι κάθε μέλος του προσωπικού μας αισθάνεται ασφάλεια και έχει ίσες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Προωθούμε μια κουλτούρα συμπερίληψης στην οποία οι δεξιότητες και η πνευματική ευεξία των ανθρώπων μας εκτιμώνται και αναπτύσσονται. Όραμά μας, ο μηδενικός αριθμός ατυχημάτων και περιστατικών διακρίσεων και παρενόχλησης.

Υγεία και Ασφάλεια

Εργαζόμαστε για τη σωματική και πνευματική ευεξία στο χώρο εργασίας και στοχεύουμε σε υψηλά ποσοστά παρουσίας και μείωση περιστατικών απουσίας λόγω ασθένειας. Από το προσωπικό μας, μέχρι τους μετόχους και τους συνεργάτες της OX2, όραμα μας είναι ο μηδενικός αριθμός ατυχημάτων και περιστατικών ζημίας σε οποιοδήποτε μέλος της κοινότητάς μας.

Ποικιλομορφία και Συμπερίληψη

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για μια κουλτούρα συμπερίληψης που προωθεί ενεργά τις ίσες ευκαιρίες και την ποικιλομορφία.

Πνευματική υγεία στην εργασία

Επιθυμούμε η OX2 να αποτελεί ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας, όπου κάθε μέλος του προσωπικού έχει ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της δικτύωσης του. Επιθυμούμε να διατηρούμε ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γεγονός που πιστεύουμε ότι συμβάλει στα υψηλά επίπεδα ενέργειας και προσφοράς των μελών του προσωπικού μας στο καλό αποτέλεσμα της δουλειάς μας.