Αξιόπιστες λύσεις για την επόμενη ημέρα στην ενέργεια

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας στον κόσμο. Η OX2 πρωταγωνιστεί στο μέλλον της ενέργειας, με την ανάπτυξη και την πώληση φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης κλίμακας με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας με σημαντικά επενδυτικά οφέλη

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν. Η ενέργεια του Ήλιου που φτάνει κάθε μέρα στη Γη, ξεπερνά κατά 10.000 φορές τη συνολική κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως. Παρά την δυναμική της και ήδη γνωστή στην ανθρωπότητα από τη δεκαετία του 1880, οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας ωρίμασαν μόλις την τελευταία δεκαετία, με το κόστος των ηλιακών πάνελ να πέφτει κατα 95% μεταξύ 2010 και 2020.

Η ταχύτητα ενσωμάτωσης των τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας φαίνεται από την ολοένα μεγαλύτερη διείσδυσή της στην καθημερινότητα των ανθρώπων ανά τον κόσμο, από τον κατασκευαστικό κλάδο (πχ. παράθυρα) μέχρι μικρά αντικείμενα όπως ακουστικά μουσικής. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα και σύγχρονες λύσεις όπως τα αγροβολταϊκά (agrivoltaics ή agri-PV), όπου η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ συνυπάρχει αρμονικά με αγροτική δραστηριότητα. Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση αγροβολταικών αυξάνει την αποδοτικότητα των καλλιεργειών και συμβάλει στην καλύτερη υγεία των εκτρεφόμενων ζώων.

Η βελτιωμένη αποδοτικότητα και η ευελιξία χρήσης της ηλιακής ενέργειας, την καθιστούν μια ελκυστική επένδυση και σε αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται εντατικά η OX2.

OX2 και ηλιακή ενέργεια

Το 2020 οι υποδομές ηλιακής ενέργειας εκπροσωπούσαν το 39% των ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως με συνολική ισχύ 138.2 GW. Σήμερα, οι αυξητικές τάσεις συνεχίζονται ραγδαία λόγω της υψηλής ζήτησης για ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος επένδυσης, την ενίσχυση των υποδομών και την ανάγκη επίτευξης των στόχων για το κλίμα.

Η ανάπτυξη τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας αποτελεί στρατηγικό στόχο της OX2 από το 2018. Όπως σε κάθε τεχνολογία μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τη χρηματοδότηση και την αδειοδότηση μέχρι την κατασκευή, τη διαχείριση και την πώληση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αναπτύσσουμε χερσαίες και πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με τις τελευταίες να εγκαθίστανται σε λιμνοθάλλασες, λίμνες και λεκάνες απορροής. Η τεχνογνωσία της OX2 επεκτείνεται και στα αγροβολταϊκά συστήματα, όπου ηλιακά πάνελ εγκαθίστανται με τρόπο που διευκολύνει την αρμονική συνύπαρξη τους με την αγροτική δραστηριότητα. Με βλέμμα προς το μέλλον, εργαζόμαστε πάνω σε υβριδικές λύσεις που συνδυάζουν την ηλιακή ενέργεια με τεχνολογίες αποθήκευσης.

Για την OX2, η τεχνολογία ηλιακής ενέργειας αποτελεί όχημα στρατηγικής ανάπτυξης σε νέες αγορές. Το αιολικό πάρκο της Recz στην Πολωνία συνολικής ισχύος 29 MW αποτέλεσε το πρώτο έργο που πουλήσαμε τον Μάιο του 2022, ενώ μέχρι τα τέλη του 2022, το χαρτοφυλάκιο των υπό κατασκευή έργων της OX2 εκτείνονταν σε 7 χώρες, με συνολική ισχύ περίπου στα 4GW.

Για την ενίσχυση του τομέα της ηλιακής ενέργειας, έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό κέντρο τεχνογνωσίας, με έδρα την Ισπανία.