Κλιματική αλλαγή και προστασία των φυσικών πόρων

Συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του πλανήτη μας

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βοποικιλότητας σε μεγάλη κλίμακα αποτελούν δύο παγκόσμιες, αλληλένδετες κρίσεις. Για να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, χρειάζεται να προλάβουμε την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τη βιοποικιλότητα. Στην OX2, επιταχύνουμε την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εργαζόμαστε για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξαλείφουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας στη φύση και επιτυγχάνουμε ένα υψηλότερο επίπεδο κυκλικής χρήσης των φυσικών πόρων.

Κλιματικό αποτύπωμα

Εργαζόμαστε εντατικά για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πεδίο των έργων που αναπτύσσουμε, στα εταιρικά ταξίδια και τα γραφεία μας. Στα άμεσα σχέδιά μας βρίσκεται η δημιουργία ενός ποσοτικού στόχου μείωσης εκπομπών, στα πρότυπα και τα κριτήρια των Science Based Targets (SBTi).

Βιοποικιλότητα

Εργαζόμαστε διαχρονικά για τη μείωση του αρνητικού αντικτύπου στη φύση και έχουμε θέσει ως στόχο τον μηδενικό αντίκτυπο μέχρι το 2030 για τα αιολικά και ηλιακά πάρκα της OX2.

Κυκλική Οικονομία

Στόχος μας είναι η εντατικοποίηση της κυκλικής χρήσης των πόρων, με επίκεντρο την ανακύκλωση των λεπίδων από τις ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάνελ των φωτοβολταϊκών μας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με όλο το φάσμα της βιομηχανίας για την ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας και στα υπόλοιπα υλικά.