Καλή Διακυβέρνηση

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Στην OX2 λειτουργούμε με υψηλά κοινωνικά και ηθικά πρότυπα, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Το ίδιο ζητάμε από όλους τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. Εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά και εργαζόμαστε συστηματικά για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση περιστατικών δωροδοκίας, αρνητικών συνθηκών εργασίας, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής ζημίας.

Εταιρική Δεοντολογία

Εργαζόμαστε διαρκώς για ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικών ηθικών αρχών και λειτουργούμε σε κάθε συναλλαγή με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

Αλυσίδα αξιών με κριτήριο την υπευθυνότητα

Επενδύουμε όλες μας τις δυνάμεις στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε κάθε προμηθευτή μας με κριτήριο προτεραιότητας τη στάση του απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τις αξίες του.