Με όραμα έναν κόσμο χωρίς ορυκτά καύσιμα

Η αποθήκευση ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα, ειδικά σε ενεργοβόρους κλάδους όπως οι μεταφορές και η βαριά βιομηχανία. Στην OX2 αναπτύσσουμε λύσεις αποθήκευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες όπως αγροβολταϊκά και αιολικά πάρκα, με στόχο τη βιωσιμότητα και την μέγιστη επενδυτική απόδοση.

Επενδυτική ευκαιρία με επίκεντρο τη βιωσιμότητα

Η αποθήκευση ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα μέχρι το 2050, στόχος που συγκαταλέγεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι μπαταρίες και οι άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης αναμένεται να συμβάλουν στην μετάβαση των ενεργειακών συστημάτων στην νέα εποχή, με μια σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά. Διευκολύνουν την ενσωμάτωση των συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο και εξασφαλίζουν την τροδοφότησή τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ευελιξία του δικτύου και την ενσωμάτωσή του στον ενεργειακό ιστό. Επιπλέον, επιτρέπουν τη δυνατότητα ελέγχου συχνότητας και τάσης, τη μείωση της ζήτησης σε περιόδους αιχμής, τη διαχείριση συμφόρησης (peak shaving) και την έναρξη λειτουργίας σε περίπτωση κενού δικτύου (black start).

Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ελκύουν και το ενδιαφέρον τον επενδυτών, το οποίο αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθούν με 31% σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης μέχρι το 2030, φτάνοντας συνολικά τα 741 GW.

OX2 και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας

Στην OX2 γνωρίζουμε ότι οι τεχνολογίες αποθήκευσης θα αποτελέσουν απαραίτητο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των φωτοβολταικών συστημάτων και των αιολικών πάρκων. Προς αυτόν τον σκοπό, αξιολογούμε εντατικά την ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων αποθήκευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή ώς τμήμα υποδομής ενός φωτοβολταικού συστήματος ή ενός ηλιακού πάρκου.

Το ενδιαφέρον μας για τον συγκεκριμένο τομέο, υποστηρίζεται από μια αναπτυσσόμενη αλυσίδα έργων αποθήκευσης σε όλη την Ευρώπη. Εργαζόμαστε με τελικό στόχο ένα προιόν αντίστοιχης εμβέλειας με τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταικά συστήματα της OX2, όπως και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των τεχνολογιών αποθήκευσης για πελάτες και επενδυτές. Το 2022, η OX2 εγκαινίασε την κατασκευή του πρώτου της έργου αποθήκευσης στην Bredhälla της Σουηδίας συνολικής ισχύος 43 MW.