Στόχοι και Στρατηγική

Επιταχύνουμε την πρόσβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Με όραμα μας τη βιωσιμότητα, δραστηριοποιούμαστε σε όλη την αλυσίδα αξίας των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με λύσεις σε κάθε στάδιο, από την ανάπτυξη και την υλοποίηση μέχρι την παράδοση και τη διαχείριση του.

Στο χαρτοφυλάκιο μας συγκαταλέγονται χερσαία και πλωτά αιολικά και ηλιακά πάρκα και νέες τεχνολογίες όπως λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και τεχνολογία υδρογόνου. Επίσης, παρέχουμε συμβουλευτική για την τεχνική και εμπορική διαχείριση έργων των πελατών μας.

Η στρατηγική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

1. Ανάπτυξη στις υπάρχουσες αγορές

Αναγνωρίζουμε ως κεντρικό σημείο της στρατηγικής μας τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε.

Βασικό όχημα για αυτό είναι η επέκταση του χαρτοφυλακίου μας και συγκεκριμένα, η απόκτηση και υλοποίηση έργων στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης. Παράλληλα, επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την ενδυνάμωση των ομάδων της OX2 ανά χώρα και τη σχέση του οργανισμού μας με όλο το φάσμα συνεργατών (συνεργάτες, πελάτες, ιδιοκτήτες γης κ.ο.κ.)

2. Επέκταση σε νέες αγορές και τεχνολογίες

Η γεωγραφική και τεχνολογική επέκταση και η διαφοροποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε, είναι ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής ανάπτυξης της OX2.

Όσον αφορά στη γεωγραφική ανάπτυξη, επεκτεινόμαστε σε αγορές με σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον όπου κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη νέων πηγών στο ενεργειακό μείγμα.

Παράλληλα, επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας σε νέες τεχνολογίες όπως τα χερσαία και πλωτά ηλιακά και αιολικά πάρκα και επεξεργαζόμαστε επιπλέον ενεργειακές λύσεις όπως η τεχνολογία υδρογόνου και η αποθήκευση ενέργειας, με τις τελευταίες να αποτελούν κλειδί για την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων.

3. Αποτελεσματική διοίκηση με στόχο τη βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο DNA της OX2 από την ίδρυσή της. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποτελούμε έναν πρωτοπόρο και ευέλικτο οργανισμό που είναι πόλος έλξης για τα καλύτερα μυαλά στον κλάδο της.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της OX2 εξασφαλίζει λύσεις που λειτουργούν στην πράξη και έχουν προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές και το κοινωνικό σύνολο. Όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας βελτιστοποιούμε συνεχώς τον τρόπο που λειτουργούμε σε διαφορετικές αγορές και τεχνολογίες, αξιοποιώντας τη γνώση και τα δεδομένα από τα έργα μας στο πεδίο. Με τον τρόπο αυτό, παράγουμε έργα σε μεγαλύτερη ταχύτητα και με υψηλότερη ποιότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός οράματος και απόδοσης, διαμορφώνει μια σωστή εταιρική κουλτούρα και προσελκύει τους σωστούς ανθρώπους που ενστερνίζονται την αποστολή μας για την επιτάχυνση της πρόσβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.