Logotype

Morska energetyka wiatrowa

Neptunus

Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge, Szwecja

Etap
W rozwoju
Gmina
Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge
Data rozpoczęcia
2032
Produkcja
13-15 TWh
Moc
2-3 GW

O projekcie

Next generation offshore wind

OX2 is currently planning an offshore energy park in the southern Baltic Sea, just over 50 km southeast of Blekinge ́s mainland. The energy park is called Neptunus and located in the Swedish exclusive economic zone (EEZ).

Once installed, the energy park is expected to have an installed output of approximately 2-3 GW, which means a considerable addition of renewable energy to Sweden every year.

The planned electricity production would also enable hydrogen production. Projects within the Swedish exclusive economic zone need by several permits in order to be realized. During the autumn of 2023, Neptunus has submitted a Natura 2000 permit application to the County Board of Kalmar as well as a construction permit application to the Swedish government.

In partnership with Ingka Investments

OX2 develops Neptunus together with Ingka Investments, part of the IKEA sphere, which is a partner in the project. The IKEA sphere is a long-term owner with high climate goals. They invest heavily in renewable energy production and today own over 2 GW of renewable production. Read more here

More information about the project can be found in Swedish

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na szwedzkie stronie, at szwedzkie

Kluczowe fakty

Kluczowe dla projektu fakty

Technologia
Morska energetyka wiatrowa
Etap
W rozwoju
Gmina
Southern Baltic Sea, southeast of Blekinge
Turbiny
Upp till 207
Wysokość
Upp till 420
Data rozpoczęcia
2032
Produkcja
13-15 TWh
Moc
2-3 GW
undefined
SE4

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Energipark Neptunus kan ge Östersjön nytt liv

Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. Denna process ger dessutom en synnerligen lämplig biprodukt – syrgas.

Östersjöns bottnar är idag hårt drabbade av syrebrist orsakat bland annat på grund av övergödning till följd av mänskliga aktiviteter. Syrebristen innebär ett minskat djur- och växtliv. OX2 utreder just nu tillsammans med bland annat SMHI och IVL Svenska Miljöinstitutet förutsättningar för syresättning av bottenvatten för att stärka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Detta initiativ är en del av OX2:s strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från utkikspunkter från Blekinge och på Öland. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Här finner du underlagen

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapytania
neptunus@ox2.com

Kontakt w sprawie projektu dla Neptunus

Kierownik projektu
Yvonne Andersson

+46 76 127 08 54
yvonne.andersson@​ox2.com