Logotype

Vi accelererar tillgången till förnybar energi.

Förnybara energilösningar i stor skala

OX2 accelererar omställningen till förnybar energi. Vi vill vara den ledande leverantören av förnybara energilösningar i världen och en drivande kraft i den stora energiomställningen.

Läs mer om OX2

961 MW under byggnation vid Q4 2023

Läs mer om vår projekt­utvecklings­portfölj

Senaste pressmeddelanden från OX2

Läs alla nyheter

OX2 som investering

OX2 är en av Europas ledande utvecklare av förnybara energikällor. En attraktiv affärsmodell, en stark finansiell ställning och en stark underliggande efterfrågan på vår produkt skapar värde för aktieägarna.

Läs om OX2 som investering

Senaste finansiella rapporter

februari 21, 2024 08:00
Bokslutsrapport Januari-December 2023

Kraft för framsteg

Vi har antagit en av vår tids största utmaningar. Genom att öka mängden tillgänglig förnybar energi och samtidigt skapa fördelar för både miljön och investerare driver vi ständigt utvecklingen framåt mot ett gemensamt mål – en hållbar framtid.

Läs om vår hållbarhets­strategi

Bli en av oss!

Vi är en kunskapsbaserad organisation och strävar efter en företagskultur som bygger på gemensamma värderingar och en ledarskapsfilosofi som främjar utveckling och ansvarstagande.

Läs mer om att jobba på OX2