Logotype

Marknads­ledande inom landbaserad vindkraft

Storskalig landbaserad vindkraft är grunden i OX2:s nuvarande verksamhet. Landbaserad vindkraft är en attraktiv investering för aktörer som söker en stabil och långsiktig avkastning.

Fakta om landbaserad vindkraft

Vinden som energikälla har utnyttjats sedan urminnes tider. Första gången vindkraft användes för att producera elektricitet var 1887.

Landbaserad vindkraft är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva energikällorna. Mellan 2010 och 2020 minskade kostnaden för att producera en megawattimme med nästan 40 procent. OX2 byggde den första vindparken helt utan subventioner. Idag är landbaserad vindkraft en attraktiv investering för aktörer som söker en stabil och långsiktig avkastning.

Landbaserade vindparker baseras på en beprövad teknik som gör att de går ganska snabbt att bygga, konfigurera, köra och driva. De kräver inte mycket infrastruktur och det är vanligtvis inte komplicerat att ansluta dem till nätet. Tekniken är väl testad och tillförlitlig och underhållskostnaderna är låga.

FN:s klimatpanel, IPCC, har pekat ut vindkraft som det alternativ som har störst potential att minska utsläppen till lägsta kostnad, näst efter solenergi.

OX2 och landbaserad vindkraft

Storskaliga landbaserade vindparker har varit grunden i OX2:s verksamhet sedan starten. Vi tar ansvar hela vägen från utveckling och byggnation till försäljning av vindparker.

Vi har sedan 2004 skaffat oss en ledande position i branschen och utvecklat och sålt över 3.7 GW landbaserad vindkraft till industriella och institutionella kunder.

Under perioden 2014–2020 realiserade vi mer landbaserad vindkraft än någon annan europeisk utvecklare.

I Sverige och Finland har vi visat att landbaserad vindkraft är hållbar, kostnadseffektiv för konsumenterna, lönsam för investerare och konkurrens­kraftig på egna meriter – utan hjälp av statliga subventioner.

Landbaserad vindkraft har också starkt bidragit till den ekonomiska tillväxten i regioner och länder. På OX2 drar vi nytta av dessa erfarenheter när vi expanderar på nya marknader.

  • Projekt­utvecklings­portföljen för landbaserad vindkraft består av cirka 11,9 GW på sju marknader vid utgången av fjärde kvartalet 2023.
  • Vid utgången av fjärde kvartalet 2023 hade vi nio landbaserade vindparker under byggnation.
  • Den största vindparken som vi har utvecklat är Lestijärvi vindpark i Finland med en total kapacitet på 455 MW. Det är också Finlands största vindpark.

Utforska vår projekt­portfölj