Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Storskalig landbaserad vindkraft är grunden i OX2:s 20-åriga verksamhet. Landbaserad vindkraft är en attraktiv investering för aktörer som söker en stabil och långsiktig avkastning.

Genom teknisk utveckling och sjunkande kostnader i alla led är landbaserad vindkraft idag en av de mest kostnadseffektiva energikällorna. Tekniken är beprövad och projekt kan färdigställas helt utan statliga subventioner, något som OX2 var först med i Finland redan 2018.

Landbaserade vindkraftsprojekt bidrar till ekonomisk tillväxt i samhällen på landsbygden där vindkraftsparker ofta förläggs. Arrendeintäkter, fastighetsskatter, arbetstillfällen och lokal utveckling kan öka det ekonomiska välståndet i dessa samhällen.

Utvecklingen av landbaserad vind behöver ske på ett hållbart och ansvarsfullt vis. Stora resurser läggs på samråd med myndigheter, lokalsamhällen och individer. Hur den lokala miljön påverkas är också viktigt att ta hänsyn till. Det kan göras genom naturpositiva insatser, i syfte att stärka biologisk mångfald och naturliga ekosystem.

OX2 och landbaserad vindkraft

3,9 GW

OX2 har sedan 2004 utvecklat och byggstartat 3,9 GW landbaserad vindkraft till industriella och institutionella kunder och det gör oss till en av de ledande utvecklarna i Europa.

Totalansvar

Vi tar totalansvar för utveckling, byggnation och försäljning av nyckelfärdiga landbaserade vindparker.

Förvaltning

När vindparken är driftsatt tar vårt tekniska och kommersiella team över förvaltningen. Vi erbjuder även teknisk och kommersiell förvaltning av parker utvecklade av andra aktörer.

Utforska vår projektportfölj