Logotype

Biologisk mångfald

OX2 strävar efter att utveckla förnybar elproduktion som skapar betydande klimatfördelar samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Vi vill leda vägen till en naturpositiv klimatomställning. För att havsbaserade vindkraftsprojekt­ ska bidra till ökad biologisk mångfald och levande marina miljöer undersöker vi möjligheter som syresättning av havsbotten och etablering av mussel- och algbankar.

Naturpositiva sol- och vindparker

Vår utbyggnad av förnybar energi får inte ske på bekostnad av naturen och det är inte tillräckligt för oss att bara mildra klimatförändringarna. Vi har länge arbetat för att minimera vår negativa påverkan på naturen och vidtar nu kraftfulla åtgärder för att nå vårt mål om naturpositiva vind- och solparker senast 2030. Med vill därför utveckla förnybara lösningar för el som skapar betydande klimatfördelar samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. 

Vi har satt upp tre mål för att nå vårt långsiktiga mål om naturpositiva vind- och solparker senast 2030. Vi kommer att använda hänsynshierarkin som en vägledande princip för alla nya sol- och vindparker, skapa trovärdighet och öppenhet kring arbetet med biologisk mångfald genom att mäta, dokumentera och rapportera, och samarbeta med forskare, markägare och andra externa intressenter för att öka förståelsen för kopplingen mellan förnybar energi och biologisk mångfald. 

Läs mer om vår strategi för naturpositiva vind- och solparker

Mål:

  • Använda hänsynshierarkin som en vägledande princip för alla nya sol- och vindparker.
  • Skapa trovärdighet och öppenhet kring arbetet med biologisk mångfald genom att mäta, dokumentera och rapportera.
  • Samarbeta med forskare, markägare och andra externa intressenter för att öka förståelsen för kopplingen mellan förnybar energi och biologisk mångfald.