Logotype
Logotype

Utforskar synergier i Björkskär

Som en del av utvecklingen av projekt för förnybar energi på Åland utforskar OX2 synergier mellan näringsliv och biologisk mångfald.

Projekt Björkskär, som inleddes 2023 på Åland, syftar till att integrera förnybar energiproduktion, öka den marina biologiska mångfalden och ta itu med övergödningen i Östersjön. Projektet är ett samarbete mellan OX2 och lokala företag Under Ytan och Nemo Seafarms

Utforska sätt att förbättra den biologiska mångfalden

Projektet prioriterar främjande av biologisk mångfald genom att testa olika ytor och strukturer på havsbaserade vindkraftsfundament. Metoder för erosionsskydd utforskas för att stödja biologisk mångfald kring kritiska element inom vindkraftsparken, inklusive fundament och kablar. Fristående konstgjorda rev utvärderas också, med fokus på att främja olika fiskarter.

Storskalig algodling

Inom området hållbar resursodling experimenterar projektet med naturliga algförökningsmetoder. Rep är utplacerade i naturliga livsmiljöer för att uppmuntra alger att fästa vilket främjar arter som blåstång, rörhinna, och gaffeltång. Dessa alger lindas sedan upp på större ramar för tillväxt före skörd.

Algodling på träramar.

Algodling på träramar.

Laboratoriebaserade metoder för algförökning utforskas också, i syfte att etablera en kontinuerlig och hållbar algerkälla för framtida oceanodling. Öns geografiska läge ger optimala förutsättningar för dessa tester.

Öka medvetenheten och dela kunskap

Kommunikation och utbildning är en integrerad del av projektet, och involverar allmänheten genom aktiviteter som algprovningar, berättelser om ölivet och informationssessioner om Östersjöns biologiska mångfald. Med ett växande akademiskt intresse förblir projektet öppet för samarbeten med forskningsinstitutioner och universitet för att dela erfarenheter och rön för att främja marin biologisk mångfald och hållbarhet.

Från vänster till höger: Joel Lindholm (Under Ytan), Anders Wiklund (OX2), Charlotta Nummelin (OX2), Ian Bergström (OX2), Magnus Hanstén (Nemo Seafarms).

Läs mer om Björkskär på projektsajten.