Logotype
Logotype

OX2 publicerar års- och hållbarhets­redovisning för 2022

april 3, 2023, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2:s publicerar idag sin årsredovisning för 2022, tillsammans med en version i formatet Esef (European Single Electronic Format). Rapporten finns nu tillgänglig för nedladdning på webbplatsen.

Årsredovisningen 2022 består av OX2:s finansiella rapport, hållbarhets­rapport och bolagsstyrningsrapport. 2022 var ett år som präglades av tillväxt och OX2 expanderade verksamheten inom nya teknologier och till nya marknader.  
 
”Vi kan, trots en turbulent omvärld, se tillbaka på ett framgångsrikt år för OX2. Vi har stärkt vår projektutvecklings­portfölj och fortsatt att expandera till nya marknader och inom nya teknologier. Under året såldes vårt första solkraftsprojekt och vi genomförde vår första försäljning inom havsbaserad vindkraft. OX2 är idag en ledande europeisk utvecklare av förnybar energi och vi är bättre rustade än någonsin för att driva den stora omställningen mot en hållbar framtid”, säger Paul Stormoen, vd, OX2.