Logotype

Heidi Konrad,
Development Project Manager, Estonia

Hedi började på OX2 i början av 2023 som företagets första medarbetare i Estland. Hennes roll innebär att utveckla projekt inom förnybar energi, allt från tidig konceptfas till byggstart. Hedi ansvarar för projektutvecklingen av både vind- och solenergiprojekt.

Vad var det som lockade dig till OX2?

– Jag vill bidra till att skapa en mer hållbar framtid och accelerera omställningen till förnybar energi. Det är viktigt för mig att mitt arbete har ett syfte och att jag kan göra skillnad i det jag bryr mig om. OX2 matchar detta önskemål perfekt genom sina projekt, noggrannhet och känsla för kvalitet i arbetet.

Vad innehåller ditt jobb som projektledare inom projektutveckling?

– Jag övervakar alla faser av projektutvecklingen och säkerställer en effektiv och högkvalitativ planering av våra projekt i Estland. I mina ansvarsområden ingår till exempel att leda tillståndsprocessen, vilket bland annat innebär att planera markanvändning, samordna ansökningar i samband med design och bygg, och att utarbeta affärsplaner. Dessutom jobbar jag nära experter för att noggrant studera projektens miljöpåverkan.

Vad tror du är nyckeln till framgångsrik projektutveckling?

– På OX2 är vårt mål att genomföra projekt på ett så optimalt sätt som möjligt, ur alla inblandade parters perspektiv. Vi för en aktiv dialog med invånare, lokalsamhällen, markägare och myndigheter. När allas intressen beaktas är sannolikheten för ett framgångsrikt projekt alltid högre.

"När allas intressen beaktas är sannolikheten för ett framgångsrikt projekt alltid högre."

Hedi Konrad, Development Project Manager, Estland

Träffa fler kollegor