Logotype
Logotype

Linda Strindevall, Environment and Climate Change Manager, Sverige

Linda började på OX2 i januari 2023 i en ny roll i företaget. Som miljö- och klimatchef är hennes ansvar att utveckla och vara med och implementera OX2:s miljö- och klimatstrategi.

Vad ingår i en miljö- och klimatstrategi?

– Först sätter vi upp mål. I OX2:s fall har vi det långsiktiga målet att utveckla naturpositiva vind- och solparker till 2030. För det andra identifierar vi de åtgärder, processer och styrning som krävs för att nå målen. Slutligen mäter, analyserar och rapporterar vi utfallet. Hållbarhets­rapportering är en stor sak idag och växer. Idag är det nästan i nivå med finansiell rapportering. För att hjälpa oss att navigera genom detta behöver vi en färdplan.

Vad gör en färdplan?

– Det är att omsätta strategin i praktiken. En färdplan konkretiserar vårt natur- och klimatagerande som företag. Den omfattar hur vi ska höja vår natur- och klimatrelaterade prestation i linje med intressenternas förväntningar och myndighetskrav. I färdplanen ingår att sätta upp mål för minskning av växthusgaser, åtgärder som krävs för att uppfylla målen och utveckling av systemstöd.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

– Jag tycker att det är givande att arbeta med något som har ett tydligt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Att se till att vi integrerar miljö- och klimatperspektiv i vårt företag introducerar mig för många kollegor och funktioner, vilket jag tycker är roligt. Vi kanske arbetar på olika marknader, i olika teknologier eller team – men vi är alla en del av att öka vår hållbarhets­prestanda och framtidssäkra vårt företag.

"Vi är alla en del av att öka vår hållbarhets­prestanda och framtidssäkra vårt företag."

Linda Strindevall, Environment and Climate Change Manager, Sverige

Träffa fler kollegor