Triton

OX2 planerar en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad i Sveriges ekonomiska zon.


Med en produktion på 7,5 TWh kan projektet Triton minska utsläppen av koldioxid med 4,5 miljoner ton varje år och täcka elkonsumtionen för 1,5 miljoner hushåll.


Under utveckling

Hans Ohlsson

070-688 81 25 hans.ohlsson@ox2.com

E-postlåda Triton

triton@ox2.com

Triton

OX2 planerar en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad i Sveriges ekonomiska zon.


Med en produktion på 7,5 TWh kan projektet Triton minska utsläppen av koldioxid med 4,5 miljoner ton varje år och täcka elkonsumtionen för 1,5 miljoner hushåll.


Hans Ohlsson

070-688 81 25 hans.ohlsson@ox2.com

Projektinformation

Område: Östersjön, utanför Skånes kust
Antal vindkraftverk: 68-129
Förväntad årsproduktion: 7 500 GWh

Vad händer nu i projektet?

Under hösten/vintern 2021/2022 har de tre tillståndsansökningarna för vindparken lämnats in: Natura 2000-prövning, tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Dessa ansökningar prövas nu hos respektive instans.
Arbetet med anslutning av vindparken pågår och mer information kommer att finnas här inför samråd.

Vad händer nu i projektet?

Under hösten/vintern 2021/2022 har de tre tillståndsansökningarna för vindparken lämnats in: Natura 2000-prövning, tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Dessa ansökningar prövas nu hos respektive instans.
Arbetet med anslutning av vindparken pågår och mer information kommer att finnas här inför samråd.

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur vindparken kommer att se ut från olika ställen på land. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

Ale stenar 129 st Höjd 370 m dag

Ale stenar 129 st Höjd 370 m natt

Ale stenar 129 st Höjd 370 m dag

Ale stenar 129 st Höjd 370 m natt

Ystad Saltsjöbad 129 st Höjd 370 m dag

Ystad Saltsjöbad 129 st Höjd 370 m natt

Ystad Saltsjöbad 129 st Höjd 370 m dag

Ystad Saltsjöbad 129 st Höjd 370 m natt

Bingsmarken 129 st Höjd 370 m dag

Bingsmarken 129 st Höjd 370 m natt

Bingsmarken 129 st Höjd 370 m dag

Bingsmarken 129 st Höjd 370 m natt

Smygehuk 129 st Höjd 370 m dag

Smygehuk 129 st Höjd 370 m natt

Smygehuk 129 st Höjd 370 m dag

Smygehuk 129 st Höjd 370 m natt