Logotype

OX2 och Ingka Investments tecknar avsiktsförklaring med Ystads kommun och Ystad hamn

juni 16, 2023, 08:30
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Ingka Investments tecknar avtal med Ystads kommun och Ystad hamn om att etablera ett lokalt kontor och en servicehamn i samband med den planerade havsvindparken Triton utanför Skånes kust.

Avtalet innebär att parterna ska utreda möjligheterna att uppföra kontor och lagerbyggnader, samt tillgång till kaj och utrustning i hamnen för den framtida driften av den havsbaserade vindparken Triton. Länsstyrelsen i Skåne gav den 8 juni klartecken för Triton och beslutet ligger nu hos regeringen.

Den havsbaserade vindparken Triton kommer att ligga 30 kilometer utanför Ystad. Vindparken omfattar totalt upp till 129 vindkraftverk, med en maximal höjd om 370 meter. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 7 TWh per år, vilket motsvarar ungefär hälften av Skånes årliga elkonsumtion.

- Vi ser fram emot att få bidra till att utveckla Ystads hamn och skapa kontor, lager och driftkontor. Hamnen kommer att spela en central roll för att bygga och sedan sköta driften av Triton, som kommer att tillföra en betydande mängd kostnadseffektiv och förnybar el till södra Sverige, säger Lise Toll, ansvarig för utvecklingen av vindpark Triton på OX2 Sverige. 

- Vi är glada för att OX2 väljer att etablera sig här i Ystad. Nu återstår att se om regeringen ger sitt slutgiltiga godkännande till etablering av vindparken, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Ystads kommun.

- Satsningen på off-shore verksamhet är en del av hamnens strategiska utveckling. Vi är naturligtvis stolta och glada över att OX2 har valt Ystad Hamn som bas och ser fram emot ett mycket gott samarbete, säger Björn Boström, vd, Ystad Hamn.

OX2 utvecklar tre havsbaserade vindparker i Sverige tillsammans med Ingka Investments: Galene på Västkusten, Triton i södra Sverige och Aurora mellan Öland och Gotland. Det slutliga beslutet om tillstånd att bygga vindparkerna Triton och Aurora ligger hos regeringen. Regeringen har gett Galene tillstånd att byggas. De tre projekten kan producera totalt upp till 30 TWh.