Logotype

OX2s havsvindpark Triton får Natura 2000-tillstånd

augusti 16, 2023, 08:05
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Natura 2000-tillståndet för den havsbaserade vindparken Triton, som planeras utanför Sveriges södra kust har vunnit laga kraft. I juni gav Länsstyrelsen klartecken för tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Om regeringen ger klartecken kan byggstart ske redan 2027 och parken kan börja leverera el innan 2030.

Vindparken Triton planeras 23 kilometer utanför Skånes kust och har en potentiell kapacitet om totalt upp till 1,5 GW. Elproduktionen på årsbasis kan ge upp till 7 TWh, vilket motsvarar cirka hälften av Skånes elkonsumtion.

- Det är glädjande att se ett högt tempo från myndigheternas håll i hanteringen av tillståndsansökningar. Vi gör nu allt vi kan för att även säkra en snabb byggstart. Vi har parallellt påbörjat ansökan om koncession för nätanslutning och ingått avtal med flera ledande leverantörer. Med en byggtid på tre år kan Triton leverera el till elområde SE 4 före 2030, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för projektutveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.

Triton är ett av tre projekt som OX2 utvecklar tillsammans med Ingka Investments i Sverige. De övriga två är Galene utanför Hallands kust, som nyligen fick tillstånd av regeringen, och Aurora, mellan Öland och Gotland som bereds av Länsstyrelsen Gotland.

- OX2:s samtliga parker ska vara naturpositiva 2030, vilket betyder att vi gör satsningar för att stärka den biologiska mångfalden. I Tritons fall innebär det bland annat satsningar för att förbättra levnadsmiljön för torsken. Vi tittar även på initiativ för att skydda kusten mot erosion, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för projektutveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.