Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Klevberget

Ånge kommun, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Ånge kommun
Driftstart
2023
Produktion
455 GWh

Om projektet

Vindparken Klevberget ligger strax söder om Fränsta och Ljungaverk i Ånge kommun, Västernorrlands län. Klevberget omfattar 24 vindkraftverk med en total installerad effekt om 145 MW. Vindkraftverken levererades av General Electrics och är 200 meter höga från marken till rotorns högsta punkt.

Byggnationen av vindpark Klevberget startade i februari 2022. Under hösten 2022 färdigställdes fundament och vägar. Monteringen och installationen av vindkraftverken pågick under större delen av 2023. I november driftsattes parken och började leverera el.

Vindparken är nu överlämnad till ägarna Renewable Power Capital (RPC) som genom avtal med OX2 har förvärvat projekt­et. OX2 ansvarar fortsatt för den tekniska och kommersiella driften. Kontaktuppgifter till oss finner ni längst ned på denna sida.

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen

+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Ånge kommun
Antal turbiner
24
Höjd
200 meter
Driftstart
2023
Produktion
455 GWh
Ägare
Renewable Power Capital Ltd.
Leverantör
GE

Våtmarksrestaurering vid Klevberget: Intervju med Andreas Karlberg

I samband med OX2:s byggnation av Klevberget har OX2 tagit initiativ för att öka den biologiska mångfalden genom återetablering av flodpärlmusslan.

Läs intervjun med Andreas Karlberg, projektledare fiskevård på Sportfiskarna

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Klevberget

Kommersiell förvaltning
Hannes Bäckbro

+46 76 104 09 90
hannes.backbro@​ox2.com