Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Norrberget

Bollnäs, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Bollnäs
Produktion
750 GWh

Om projektet

OX2 undersöker möjligheterna för en vindpark cirka 25 km söder om Bollnäs vid Norrberget i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Projektet påbörjade samråd under 2020 men har sedan dess pausats. Längre ner på sidan under fliken dokument hittar du samrådsunderlaget från 2020 för nedladdning. Cirka fyra km söder om Vindpark Norrberget undersöker OX2 möjligheterna för ännu en vindpark i Bollnäs kommun, det projektet heter Lillås. Norrberget och Lillås är två separata projekt, men OX2 samordnar utvecklingsarbetet med de båda projekten då de ligger i närheten av varandra.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bollnäs
Antal turbiner
max 12
Höjd
300 m
Produktion
750 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Norrberget

Projektledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com