Logotype
Logotype

Landbaserad vindkraft

Skarpen

Ljusdal, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Produktion
650-800 GWh

Om projektet

OX2 har sedan 2019 utvecklat vindpark Skarpen som ligger cirka 12 km sydväst om Ramsjö i Ljusdals kommun. En tidigare tillståndsansökan för projektet lämnades in 2021. Nu har projektet startats om med en ny tillståndsprocess och befinner sig i samrådsfas där vi planerar att skicka in ansökan om miljötillstånd i början av 2024.

Sedan 2019 har olika inventeringar och utredningar genomförts utifrån vilka vindparken har anpassats. I dagsläget består projektet av 23 stycken vindkraftverk med en totalhöjd om 280 meter.

Samråd

Som en del av avgränsningssamrådet enligt miljöbalken hölls ett öppet hus torsdagen den 29 juni på Väljegården i Hennan. Vi vill tacka alla som kom dit och tog del av utställningen och lämnade synpunkter till oss för det fortsatta arbetet. Samrådshandlingen, affischerna och fotomontagen från utställningen hittar du under fliken Dokument nedan.

Syftet med samrådet är att informera om och samla in synpunkter på den planerade vindparkens lokalisering, omfattning och utformning samt vilka miljöeffekter som kan behöva beaktas i miljöbedömningen. Inkomna synpunkter kommer redovisas i en samrådsredogörelse som lämnas till länstyrelsen tillsammans med tillståndsansökan.

Ny projektledare

Pontus Dahl har tagit över som Projektledare för Skarpen efter Kristina Jämting från och med december 2023. Kristina kommer fortsatt vara engagerad i projektet i sin nya roll som Regionchef

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Ljusdal
Antal turbiner
23
Höjd
280 m
Produktion
650-800 GWh

När discgolfbanan kom till byn: Intervju med Johan Sjölund

Johan Sjölund är plåtslagare i samhället Färila med 3 500 invånare i Ljusdals kommun. Här berättar han om arbetet med discgolfbanan som stod klar 2023. Mycket tack vare bygdepeng från Högkölens vindpark.

Läs intervjun med Johan Sjölund

Intervju med Roland Hamlin – hållbarhets­­strateg i Ljusdals kommun

Roland Hamlin är en riktig landsbygdsmänniska som brinner för den levande glesbygden. Här berättar han om hur det går till vid urvalet av bygdepengsmottagare i Ljusdals kommun där han är hållbarhets­­strateg.

Läs intervjun med Roland Hamlin

Vindpark Högkölen – en katalysator för lokal ekonomisk tillväxt och sysselsättning

Vindpark Högkölen i Ljusdals kommun har inte bara varit en betydande leverantör av förnybar energi utan har också haft en betydande inverkan på den lokala ekonomin och sysselsättningen.

Läs om arbetstillfällen och affärsmöjligheter vid Högkölen

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Skarpen

Projektledare
Pontus Dahl

+46 733 72 33 83
pontus.dahl@​ox2.com

Regionchef
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com