Logotype
Logotype

Storskalig odling av tång

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång vid den planerade havsbaserade vindparken Galene, utanför Varberg på västkusten.

Tång växer av näringen i vattnet och fångar upp både närsalter och koldioxid. Tången fångar även upp kväve och fosfor, som uppstår vid övergödning. När tången frodas blir haven friskare.

Obegränsade användningsområden i mat

Utöver den positiva miljöpåverkan så innehåller sockertång höga värden av mineraler, fibrer, vitaminer och antioxidanter och är en naturlig källa till jod, magnesium och järn. Tångens användning som livsmedel är i stort sett obegränsad. Den kan kokas, stekas, friteras, fermenteras och användas som smaksättare i olika former efter torkning.

Tången kan även användas som bas i fram ställning av köttsubstitut. I tillägg kan tång även användas som biobränsle, gödsel, läkemedelsproduktion, förpackningar och hygienprodukter.

Lokal arbetskraft

Vid storskalig odling av tång kommer personal att behövas både under sådd, skörd och inspektion. Vid den förväntade produktionsvolymen om 20 000 ton per år beräknas verksamheten sysselsätta 20 till 30 heltidsanställda, 70 säsongsarbetare samt fem fartyg i fyra månader, enligt OX2:s samarbetspartner Kobbs initiala beräkningar.