Logotype
Logotype

Havsbaserad vindkraft

Noatun Åland Nord

Norra Åland, Åland

Fas
Planeringsfas
Plats
Norra Åland
Produktion
19,5 TWh

Om projektet

Havsbaserad Vindkraft Åland Nord

OX2 tillsammans med vår partner Ålandsbanken Fondbolag planerar för en storskalig havsbaserad vindkraftspark norr om Åland. Området är det som i havsplanen för Åland från Ålands Landskapsregering har definiterats som lämpliga områden för vindkraft. 

Projektet är i tidigt fas där huvudfokus för stunden är att samla in data på plats för att närmare kunna förstår förutsättningarna för vindkraft inkl. de robusta och viktiga miljökonsekvensanalyser som behöver göras.  

Noatun Nord

Vindparken Noatun Nord norr om Åland planeras bestå av maximalt 340 turbiner med en maximal höjd på 420 meter. Vind- parken förväntas ha en årlig elproduktion om ca 19,5 terawattimmar. Delar av den producerade elen kan komma att användas för produktion av vätgas.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Norra Åland
Antal turbiner
max 340
Produktion
19,5 TWh
Partner
OX2, Ålandsbanken fondbolag

Undervattens- undersökningar

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har avslutat omfattande fältstudier av undervattensnaturen för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.
Dessa studier har bidragit till en djupare förståelse av den marina miljön och dess möjligheter för hållbar energiproduktion. Studierna har också resulterat i en spännande upptäckt: identifiering av nya fiskarter för Åland som tidigare inte har registrerats av myndigheterna.

Läs mer här

Avgränsningssamråd för Noatun Nord

Onsdagen den 14 december kl 18–20 på Blomstringe i Jomala (Blomstringevägen 12). För myndigheter hålls ett separat samråd samma dag kl 13–15. Skriftliga synpunkter kan lämnas in till kansliet@amhm.ax alt. postas till ÅMHM, Norragatan 17 senast 31.1.2023. Ange i meddelandefältet: Yttrande dnr. 2022-740.