Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Offshore wind power

Pleione

The Baltic Sea, East of Gotland, Sweden

Phase
Under development
Location
The Baltic Sea, East of Gotland
Production
17,5 TWh

About the project

OX2 is currently planning an offshore energy park in the Baltic Sea, 30 km east of Gotland. The energy park is called Pleione and located in the Swedish exclusive economic zone (EEZ).  

Fully developed, Pleione will have a potential to generate an annual production of approximately 17.5 terawatt hours renewable energy which corresponds to the electricity consumption of up to 3.5 million Swedish households. The planned energy production would enable hydrogen production of approximately 400,000 tonnes per year. Projects that are developed within EEZ involves several permits before realization. Pleione will start the phase of consultation in the beginning of 2023 in order to apply for the EEZ permit and the law on the continental shelf. The permits are granted by the Swedish government. Consultation according to the Seveso law will also be held with the authorities. 

More information about the project can be found in Swedish 

Please click here for more info about the project (in Swedish).

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
The Baltic Sea, East of Gotland
Number of turbines
120–256
Production
17,5 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan gynna den biologiska mångfalden

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekten. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Här kan du ta del av både fotomontage och videoanimeringar för Pleione.

Här finner du underlagen 

Do you want to know more?

General inquiries
pleione@ox2.com

Project contacts for Pleione

Project manager
Elina Cuéllar

+46 70 – 224 34 67