Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Pleione

The Baltic Sea, East of Gotland, Sweden

Phase
Under development
Location
The Baltic Sea, East of Gotland
Production
20 TWh

About the project

OX2 is currently planning an offshore wind farm approximately 30 km East of Gotland, in the Swedish exclusive economic zone (EEZ). The project – Pleione – is named after a Greek nymph, daughter of the God and Goddess of the sea.

With an annual production of 19,5 TWh Pleione will reduce greenhouse gas emissions with 11,7 million tonnes ever year and thus cover the electricity consumption of up to 3,9 million households.

Projects in the EEZ need to go through an extensive permitting process. The next milestone is to submit an investigation permit application to the Swedish government, in order to conduct geotechnical and geophysical investigations of the seabed in the wind farm area.

Please click here for more info about the project (in Swedish).

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
The Baltic Sea, East of Gotland
Number of turbines
157–256
Production
20 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan gynna den biologiska mångfalden

OX2:s mål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem genom att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks genom projekten. OX2 tagit fram en strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030. Arbetet för att realisera detta mål pågår för fullt.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Do you want to know more?

General inquiries
pleione@ox2.com

Project contacts for Pleione

Project manager
Elina Cuéllar

+46 70 – 224 34 67